Vi tilbyder

Et trygt sted at trække vejret og få overblik over din situation.

Sikkerhed er vores hovedfokus sammen med bearbejdning af den vold du og dine børn har oplevet. Din familie får en socialrådgiver, kvinderådgiver og børnerådgiver tilknyttet. Sammen får I skabt overblik over din situation i det tempo, du har overskud til og ønsker. 

Al personale har en grundlæggende viden om vold og voldens skadevirkninger. Alle medarbejdere har taget SMART Women kurset.

Ambulant rådgivning

Mangler du rådgivning i din aktuelle situation hvor du enten lever i vold eller er usikker på om du gør det, er du velkommen til at ringe til os. I tidsrummet 8-16 er der fagligt personale med speciale i at hjælpe dig som voldsudsat og dine eventuelle børn. De vil bl.a. kunne rådgive dig om dine muligheder (juridisk, økonomisk og sikkerhedsmæssigt) og evt. tilbyde dig opfølgende samtaler enten telefonisk eller ved fysisk møde.

Mens vi kun tilbyder ophold til kvinder på vores krisecenter er vores ambulante rådgivning rettet mod alle voldsudsatte mænd og kvinder.

 

Breathe in Life – Breathe out Stress. Vores DNA inkluderer en stærk tro på og viden om, at kroppen er et vigtigt redskab i den helingsproces, du som voldsramt står i. Det samme siger traume-forskningen, så derfor tilbyder vi hver dag SMART Women, som er et program der indeholder veldokumenterede stressforløsende åndedrætsteknikker. Et program specielt tilpasset voldsramte kvinder med fokus på mindre stress, bedre søvn og mere energi. Undervises af godkendte og uddannede instruktører fra Art of Living / Breathe SMART. Tilbuddet er frivilligt.

KONTAKT OS HER: TLF. 29 29 80 20