Forside

خانه امن بِلا ویستا Bella Vista Krisecenter، محلِ سکونتِ موقت برای زنانِ در معرضِ خشونت است که بچه دارند یا ندارند

شما میتوانید به صورت ناشناس در همه شبانه روز با شماره تلفن 29 29 80 20 تماس بگیرید. یا میتوانید از یکی از آشنایان خود بخواهید که با ما تماس بگیرند

شما میتوانید در یک خانه امن زندگی کنید، حتی در صورتی که با شهرداری تماس نگرفته اید و خشونت را به پلیس گزارش نداده اید

ما به شما کمک می کنیم که با تمام مقرراتِ موجود در دانمارک آشنا شوید – همینطور در رابطه با Udlændingestyrelsen یعنی اداره امور خارجیان. به همه حرفهای شوهرتان در موردِ امکاناتِ شما برای ماندن در دانمارک بدونِ او، باور نکنید.

با انتقال به خانه امن، شما حقِ خود نسبت به بچه های خود را از دست نمیدهید. بچه های شما میتوانند با شما در خانه امن زندگی کنند.

در خانه امن بِلا ویستا هیچ مردی زندگی نمیکند – فقط زن و بچه

خشونت چیست؟

در دانمارک هر گونه خشونتِ فیزیکی ممنوع است، ولی خشونت روانی و شکل های دیگر خشونت نیز ممنوع است. اطلاعات بیشتر در مورد شکل های مختلف خشونت در زیر آمده است

شما ممکن است توسط دوستِ قبلی/شوهر قبلی/دوست/ شوهرتان یا یک عضو خانواده مورد خشونت قرار گرفته باشید. زدنِ بچه ها نیز ممنوع است – زدن خشونت است و نه تربیت

توجه: لازم نیست که همه نمونه های خشونت را تجربه کرده باشید تا بتوان گفت مورد خشونت واقع شده اید. اگر شک و تردید دارید، به صورت ناشناس با شماره تلفن 29 29 80 20 تماس بگیرید و با ما صحبت کنید

خشونت فیزیکی میتواند منجر به مرگ افراد شود. ولی این موارد نیز خشونت فیزیکی است: ضربه با دست، لگد، تلاش برای خفه کردن، تکان دادن، هل دادن و برخورد با وسایل خانه یا دیوار، هل دادن و افتادن از پله ها، ضربه با کف دست یا مشت یا با اشیاء و یا حمله با چاقو یا اسلحه به صورت دیگری.

خشونت روانی اغلب به صورت حسادت، تهدید مستقیم یا غیر مستقیم و کنترل (اجتماعی) است که اغلب باعث می شود شما رفتار خود را تغییر دهید تا از عصبانیت و پرخاش یا فحش و بد و بیرا و یا رفتار تحقیر آمیز در امان بمانید. مثلا لباس پوشیدن خود را تغییر بدهید، تماس خود را با دوستان یا خانواده قطع کنید، در رسانه های اجتماعی عکس نگذارید، به برنامه های اجتماعی مثل محل کار یا تحصیل نروید، یا به او «اجازه» دهید که پیامکها یا فیسبوک شما را چک کند. این کنترل اغلب برای دیگران قابل مشاهده نیست.

خشونت جنسی وقتی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مجبور به کاری جنسی شوید که به آن میل ندارید. این ممکن است به صورت تجاوز باشد یا کارهای جنسی دیگر یا نوعی از سکس که با آن راحت نباشید. بله، خشونت جنسی در روابط زناشویی و ازدواج هم ممکن است. بدن شما همیشه متعلق به خود شماست.

خشونت اقتصادی یعنی همسرتان نگذارد اختیارِ پول داشته باشید، به حساب بانکی شما دسترسی داشته باشد (ولی شما به حساب او دسترسی نداشته باشید)، شما را وادار کند که پولی را که در میاورید به او بدهید و یا به نام شما بدهی ایجاد کند.

خسارت مادی مثلا آسیب زدن به وسایل خانه یا وسایل شخصی نیز خشونت محسوب میشود چون هدف از آن ترساندن است. پاره کردن لباس شما و عکسهای شخصی نیز از این جمله اند.

تعقیب و مزاحمت نوعی خشونت روانی است که در آن شما برخلاف میلتان و به طور مکرر تحت نظر و تعقیب و آزار و اذیت قرار می گیرید. همچنین ممکن است تهدید شوید و یا مورد سرقتِ هویت، هک یا سوء استفاده مالی قرار بگیرید

در خانه ای که خشونت وجود دارد، کودکان تبدیل به گروگانهای بیگناه میشوند. اگر کسی بچه شما را کتک میزند، تکان میدهد، تهدید میکند، تنبیه میکند، بی اعتنایی میکند و یا اگر بچه شما شاهد خشونت علیه شما بوده است، فورا با ما تماس بگیرید. بگذارید شما را کمک کنیم تا بتوانید به بچه های خود کمک کنید.

اگر مورد خشونت واقع شوم، چه باید بکنم؟

اگر احساس میکنید جانتان در خطر است، فورا به همراه فرزندان خود از خانه خارج شوید! به خیابان بروید و یا از حمام یا اتاق دیگری که قفل میشود، با شماره 112 (پلیس) تماس بگیرید.

شما آزادید که با هر خانه‌ی امنی که بخواهید در آن زندگی کنید، تماس بگیرید. الزامی نیست که قبل از تماس با خانه امن، با شهرداری تماس گرفته باشید یا خشونت را به پلیس گزارش داده باشید. میتوانید از یکی از آشنایان خود نیز بخواهید که با خانه امن تماس بگیرند

اگر جانتان در خطر است، شاید فرصتی نباشد که وسایل خود را به همراه بیاورید. مشکلی نیست – ما در زمینه لباس و غیره به شما کمک می کنیم.

اگر فرصت دارید، میتوانید وسایل زیر را برای دوره اقامت در خانه امن با خود بیاورید: