Herbergpladser

Serviceloven §110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Hvis du er sofa-surfer eller sover hos venner og familie uden at have en lejekontrakt er du i praksis hjemløs.

Særlig sociale problemer kan fx være fysiske eller somatiske forhold, kriminalitet, ensomhed/mangel på kontakt med omverden, social angst, uoverskuelige økonomiske problemer eller misbrug.

Vi har 7 herbergpladser på Bella Vista for kvinder med og uden børn. Kontakt os hvis du har spørgsmål. Vi er blevet betroet at passe på kvinder og børn i en svær livssituation, så derfor kan du ikke bo på Bella Vista, hvis du har et aktivt misbrug eller en ubehandlet psykiatrisk diagnose.

KONTAKT OS HER: TLF. 29 29 80 20